vous êtes ici:  
connexion
PROMO
Installer flash player !

Hafa ihany Mama


publié le 07/06/2009 com |  4299 vues


Maro no tsy maneho ny fitiavany aminy Reny
Ity hira ity dia mifono no teny rehetra tianao hatolotra an'ilay nahitana masoandro


Hafa ihany i Mama

Andry nianteherako ny dadako
Tokim-pahanterako ny zanako
Samy tiako sy lalaiko fatratra
Ary samy iriko mba ho sambatra
Sanatria tsy hadinoko ny vadiko
Sy ireo iray tampo zoky sy zandriko
Hafa ihany i Mama
Neny, mamako

Ny iray tampo kiady
Azo iankina-doha ny vady
Loharanon- drehereha ny zanaka
Ka tsy iantsarovan-tena lanaka
Lahaolona i Dada
Nefa izao no mahagaga
Hafa ihany i mama
Neny, mamako

Tsy ho voatanisako izay antony
Tokony hoderaiko ny akantony
Fa ny ahy ny tena azoko antoka
Dia ilay fahatsiarovako azy tampoka
Fa raha sendra taitra aho ny eo am-bavako
Tsy mba ny olon-kafa fa ny mamako
Hafa ihany i mama
Neny, mamako

Ny iray tampo kiady
Azo iankina-doha ny vady
Loharanon-drehareha ny zanaka
Ka tsy iantsarovan-tena lanaka
Lahaolona  i Dada
Nefa izao no mahagaga
Hafa ihany i mama
Neny mamako
(hatramin'ny farany)


   
   
   
   
   
votez :  


commentaires
accueil | actus | mozika | m@gasy | club | services+ | médiasPlan du site
Accueil:   lien1 , lien2 , lien3 , lien3 , lien3 , lien3 , lien3
Actus:   lien1 , lien2 , lien3 , lien3 , lien3
Mozika:   lien1 , lien2 , lien3 , lien3
M@gasy:   lien1 , lien2 , lien3 , lien3 , lien3 , lien3 , lien3 , lien3
Club:  lien1 , lien2
Divers:   lien1 , lien2 , lien3
Blog:   lien1 , lien2 , lien3

Copyright © 2008 Takariva Tous droits réservés